Kushtet e Përdorimit

Mirë se vini në lojërat elektronike të kazinosë online falas! Këto Kushte Përdorimi përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes sonë të internetit. Duke hyrë në faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte Përdorimi. Nëse nuk jeni dakord me këto terma dhe kushte, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit.

Kushtet e Përdorimit

Pranueshmëria

Për të përdorur lojëra elektronike falas të kazinove në internet, duhet të jeni të paktën 18 vjeç ose mosha ligjore madhore në juridiksionin tuaj, cilado qoftë më e madhe. Duke përdorur Slotet Falas të Kazinove Online, ju pohoni se keni aftësinë ligjore për të hyrë në këto Kushte të Përdorimit dhe për t'iu përmbajtur të gjitha termave dhe kushteve të përfshira këtu.

Prona Intelektuale

E gjithë përmbajtja, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, grafikë, logo, imazhe dhe softuer, në lojërat elektronike të kazinove falas në internet është pronë e lojërave elektronike të kazinove falas në internet ose licencuesve të saj dhe mbrohet nga ligjet e të drejtave të autorit. Ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, riprodhoni, ripublikoni, ngarkoni, postoni, transmetoni ose shpërndani ndonjë përmbajtje, tërësisht ose pjesërisht, pa lejen e shprehur me shkrim të lojërave elektronike të kazinosë falas në internet.

Kufizimet

Ju pranoni të përdorni lojëra elektronike falas të kazinove në internet vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi. Ju nuk mund të përdorni lojëra elektronike falas të kazinosë në internet në çfarëdo mënyre që mund të dëmtojë, çaktivizojë, mbingarkojë ose dëmtojë ndonjë server ose rrjet(e) të lidhur me ndonjë server, ose të ndërhyjë në përdorimin dhe kënaqësinë e ndonjë pale tjetër të Sloteve të Kazinosë Online Falas. Ju nuk mund të përpiqeni të fitoni akses të paautorizuar në asnjë pjesë të lojërave elektronike Falas të Kazinosë në internet, ose në ndonjë llogari tjetër, sistem kompjuterik ose rrjet të lidhur me ndonjë server nëpërmjet hakimit, minimit të fjalëkalimit ose çdo mjeti tjetër.

Mohim e garancive

Slotet e Kazinove Online Falas nuk japin asnjë përfaqësim apo garanci të çfarëdo lloji, të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me funksionimin e Sloteve të Kazinove Online Falas ose informacionit, përmbajtjes, materialeve ose produkteve të përfshira në lojërat elektronike të kazinove online falas. Ju shprehimisht pranoni që përdorimi juaj i lojërave elektronike të kazinove falas në internet është në rrezikun tuaj të vetëm. Free Online Casino Slots nuk garanton që Slotet e Kazinove Online Falas do të jenë të pandërprera ose pa gabime, dhe as nuk jep ndonjë garanci për rezultatet që mund të merren nga përdorimi i Sloteve Falas të Kazinove Online.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast Slotet e Kazinove Online Falas nuk do të jenë përgjegjës ndaj asnjë pale për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë ose pasues që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin ose pamundësinë për të përdorur lojëra elektronike falas të kazinove në internet ose ndonjë përmbajtje në Kazinonë Online Falas Slots, edhe nëse Slotet e Kazinove Online Falas janë këshilluar për mundësinë e dëmtimeve të tilla.

Dëmshpërblim

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme lojëra elektronike falas të kazinove në internet, filialet e tyre dhe oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët, licencuesit dhe furnitorët e tyre përkatës nga dhe kundër të gjitha pretendimeve, humbjeve, shpenzimeve, dëmeve dhe kostove, përfshirë ato të arsyeshme tarifat e avokatëve, që lindin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të lojërave elektronike Falas të Kazinove Online.

Ligji qeverisës dhe juridiksioni

Këto Kushte Përdorimi do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e NU, pa dhënë efekt ndaj ndonjë parimi të konfliktit të ligjit. Çdo veprim ose procedim ligjor që rrjedh nga ose në lidhje me këto Kushte të Përdorimit ose lojëra elektronike falas të kazinove në internet do të sillet ekskluzivisht në një gjykatë të juridiksionit kompetent në NU.

Ndryshimet në këto Kushtet e Përdorimit

Free Online Casino Slots rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këto kushte në çdo kohë pa paralajmërim. Është përgjegjësia juaj t'i rishikoni këto kushte në mënyrë periodike për çdo përditësim ose ndryshim.

Të dhënat e kontaktit

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim rreth këtyre Kushteve të Përdorimit, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].